Voorwaarden

Dit is een website van Numdata BV gevestigd te Eibergen. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar: info@numdata.com. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
Numdata BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Numdata BV is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Numdata BV. De websites van Numdata BV bevatten links naar websites van derden en Numdata BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op onze producten en diensten op een site van Numdata BV zijn de Algemene Voorwaarden van Numdata BV van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier (Pdf).