ICT-ontwikkelingen

OTAP voor oplevering nieuwe softwareversies

Iedereen die complexe softwaresystemen in gebruik heeft of met softwareontwikkeling bezig is zal zich hierin herkennen: dat kleine onopgemerkte bugje of die bepaalde interface die nét niet aangepast is leidt tot zeer onvoorziene gevolgen bijv. in de vorm van schade, verminderde leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. Uitermate vervelend voor de gebruikers, klant en de softwaretoeleveranciers. Vaak snel hersteld maar voorkomen was beter geweest. De vraag is dus hoe kun je de kwaliteit borgen bij het releasemanagement van nieuwe softwareversies. Met OTAP is nu een methodiek beschikbaar die probeert speciaal dit soort problemen veel eerder aan het licht te brengen.

Natuurlijk, de uitdaging voor goede en betrouwbare software begint al tijdens het ontwikkelproces. Juist in die fase moeten, met gangbare methodieken zoals Extreme Programming en Scrum, de belangrijkste slagen worden gemaakt. Maar wat nu als de software onderdeel is van een hybride systeem waarin ook bijvoorbeeld een 5-assige CNC-machine, ERP-software of Warehousemanagementsoftware is opgenomen? Dan ben je er niet met goede ontwikkelmethoden alleen. In dat geval is tevens nodig dat de softwaresystemen, afkomstig van verschillende leveranciers, onderling goed moeten werken. Om dit proces te begeleiden is een methodiek OTAP ontwikkeld. OTAP staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. In het Engels wordt zo'n systeem DTAP genoemd.

OTAP in Ivenza

Bij Ivenza houdt OTAP in dat de volgende fases worden doorlopen:

  • Ontwikkeling: het ontwikkelteam ontwerpt en implementeert nieuwe features. Deze nieuwe functionaliteit wordt op een gegeven moment in een versie ondergebracht. Deze versie kan daarna worden uitgebracht.
  • Test: de nieuwe versie wordt in een testomgeving beschikbaar gemaakt voor de gebruikers. In deze testomgeving kan de gebruiker zien hoe de nieuwe functionaliteit zich gedraagt, kan getraind worden en kan feedback geven aan het ontwikkelteam
  • Acceptatie: als de nieuwe versie ok is wordt er een acceptatiefase doorlopen. In deze fase testen gebruikers integraal de nieuwe functionaliteit met een backup van de live-data. Dit gebeurt om een zo betrouwbaar mogelijke situatie na te bootsen. Ook zijn in die situatie eventuele andere softwaresystemen, die gegevens met Ivenza uitwisselen, operationeel Als de praktijktest slaagt is deze Ivenza-versie geschikt om in de live-omgeving gebruikt te worden. Afhankelijk van de omvang of impact van van de functionaliteit kan er in deze acceptatiefase sprake zijn van een Keten Integratie Test (KIT)
  • Productie: de geteste nieuwe versie kan in productie worden genomen en geïnstalleerd. De software krijgt een nieuw en uniek versienummer zodat kan worden vastgesteld welke functionaliteit zich bevindt in die versie. De oude versie en de bijbehorende gegevens worden geback-upt om bij eventuele verrassingen daarop te kunnen terugvallen.

Klantgebonden Test en Acceptatie

Ivenza is een standaard softwaresysteem met modulaire uitbreidingen en dus geen echt maatwerksysteem. Kort gezegd houdt dat in dat elke klant beschikt over een eigen ingerichte systeem, dat toegepast is op het machinepark, materialen en productspectrum van dat bedrijf.

Om een zogenaamde OTAP-straat toe te passen is er voor iedere klant een afzonderlijke test-, acceptatie- en productieomgeving operationeel, die gescheiden van elkaar kunnen worden gebruikt. In een gevirtualiseerde serveromgeving, bijvoorbeeld met Xen-Server, is het mogelijk om de 3 Ivenza-varianten (Test, Acceptatie en Productie) in 3 verschillende Virtual Machines te laten draaien zodat na de ontwikkelfase de verdere oplevering geheel aan de kant van de klant/gebruiker plaats heeft.

In een continu proces van bouw van nieuwe functionaliteit kan met behulp van OTAP een klant in een vroeg stadium kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen en goed voorbereid zijn op een nieuwe versie.