Ivenza Manufacturing Execution System Module

Realtime regie en bewaking van alle processen op de productievloer
bij jobproductie en batchproductie

De MES-module is onderdeel van het systeem voor discrete productie binnen Ivenza. Die MES-functionaliteit zorgt voor optimale processen onder wijzigende omstandigheden en beantwoordt vragen als:


 • Hoe draait mijn fabriek?
 • Gaat alles volgens planning?
 • Wat is mijn output?
 • Hoeveel over-/ondercapaciteit heb ik?
 • Hoe staat het met productie-order X of batch Y?
 • Welke halffabrikaten moeten via rework worden hersteld?
 • Wat is de uptime vandaag van CNC-machine 2-11?
 • Moet er vandaag worden overgewerkt?

Procesbewaking

Het productieproces binnen Ivenza wordt gedefinieerd volgens productiestromen. Deze 'routeplanner' creëert per productie-order en per halffabrikaat routes voor individuele productie-items. Elke route bestaat uit werkplekken en eventueel productiemachines.

Realtime status

Met directe verbindingen tussen het OS van de machines of aparte Ivenza-terminals kan zo goed mogelijk de real-time status van een productie-item, machine of werkplek worden bepaald.

Met behulp van voorwaarden voor uitvoeren van productie-taken kunnen ook speciale machines worden in- of uitgesloten van een route.

Non-intrusive

Ivenza opereert zoveel mogelijk non-intrusive (machine, lopende band, barcode, integratie binnen werkproces) binnen de productie.

Track en Trace

Maatwerkproductie op een seriematige manier betekent dat elk productie-item binnen Ivenza wordt voorzien van een unieke ID. Meestal gebeurt dat in de vorm van barcodering. Een alternatief is het gebruik van RFID tags.

ID scanners

De verschillende werkplekken en machines bevatten scanners voor de ID-tags. Daarmee is de voortgang van elk haffabrikaat te volgen en kan ook een verkeerde routering, door menselijke fouten, worden gestopt en hersteld.

Juiste instructies bij onderdeel

Het scannen van de barcode- of RFID-tags bij machines zorgt er ook voor dat de betreffende productiemachine op dat moment de juiste digitale instructies van Ivenza ontvangen.

Machinebewaking

Op diverse manieren (netwerk, RS232, RS485) onderhoudt Ivenza continu contact met productiemachines. Die verbinding is nodig om de machines CNC-instructies te geven voor het juiste onderdeel dat moet worden bewerkt. 

Actuele status

De actuele toestand van de machine en bijvoorbeeld gereedschappen bepaalt mede de uiteindelijke optimale instructies aan de machine en de instructies of feedback aan een eventuele machine-operator of robot.

Machine-efficiency

Door start- en stoptijden per bewerkingsprogramma vast te leggen is de machine-efficiëncy te bepalen. Daarnaast zijn die gegevens geschikt om plannings- en capaciteitsbehoeften vast te stellen.

Monitoring en data acquisitie

Productie is geen statisch proces. Dynamiek op de productievloer is er vaak en komt meestal uit onverwachte hoek: Materiaal is niet op tijd, een belangrijke machine vliegt in storing, door griep is de helft van de afdeling geveld etc.. 
Door monitoring van mensen, machines en materialen is voor het MES van Ivenza op elk moment duidelijk of er een stabiele productie is of niet. Bij instabiele situaties is het mogelijk om aan diverse knoppen te draaien (rerouting, langzamere machines inschakelen, herplannen opdrachten) om weer tot een genormaliseerde flow te komen.

Werkplekken

Op werkplekken komen operators en vaak machines samen om productietaken te verrichten. Binnen Ivenza betekent dat op werkplekken productiemiddelen instructies krijgen maar ook operators. De vorm van instructies is afhankelijk van het soort werk dat daar wordt verricht. De aanduidingen variëren van grafische opspaninstructies, tekstuele verpakkingsaanwijzingen en stap-voor-stap 2D instructies aan montagetafels.

Gegarandeerde kwaliteit bij wisselende productsamenstellingen

Op deze wijze zijn afzonderlijke processtappen van individuele maakdelen te volgen en kan bepaald kwaliteitsniveau worden afgedwongen bij medewerkers bij sterk variërende productsamenstellingen.

Typische voorbeelden van werkplekken

Voorbeelden van enkele werkplekken binnen Ivenza zijn:

 • Order pick: Picklijst voor heftruck met daarop artikel, aantal, picklocatie, met vooraf vastgestelde volgorde 
 • Voorraadaanvulling en transport: Geïntegreerd binnen Kanban werkplek-applicatie (één front-end) en gestuurd via barcode waarbij aangevraagde transporten direct zichtbaar zijn bij centraal magazijn met een verwachte aanvulduur.
 • Rework: Schade en herstel tijdens productieprocess en geïntegreerd in de werkplek-applicatie? met registratie verbruikte materialen en reden van herstel dat uiteindelijk leidt tot inzicht in schade en bijbehorende kosten.
 • Kantenaanlijmmachine: picklijst voor kantbandmagazijn met artikelen, aantal m1, picklocatie. Scanopstelling voor het laden van het juiste programma.
 • CNC boorautomaat  : Werkproces: queue-based met enkelstuks/dubbelzijdig scannen, procesbewaking, configuratie-importer (XNC/WNC -koppeling), CNC-programma-generator (Biesse BPP-formaat v1.10)
 • Assemblage werkplek: Realistisch beeld van eindproduct, onderdelen en hulpstoffen met stapsgewijze montageinstructies waardoor snel inzetbaar voor nog onervaren personeel. Gestuurd vanuit het assortiment.

Procesflow en productieplanning

Ivenza houdt zich bezig met het in detail plannen van de volgorde van de productieorders. Die volgorde is gebaseerd op diverse soorten kenmerken zoals competenties van mensen, functionaliteit van individuele productiemachines, gegeven normcapaciteit etc.. Daarnaast definiëert Ivenza hoe een product geproduceerd moet worden, vastgelegd in recepturen,  werkinstructies en productafhankelijke machine-instellingen.

Configureerbare productiestromen

Procesmanagers zijn in staat door middel van productiestromen te definiëren welke grondstoffen en halffabrikaten langs welke werkplekken moeten gaan. In elk stroomschema (flow chart) kan de procesmanager met behulp van logische operatoren de stroom van diverse halffabrikaten bepalen. Ivenza ondersteunt de procesmanager bij het maken van deze productiestromen. Bij het vrijgeven van productieorders zal Ivenza de te produceren onderdelen routeren zoals het stroomschema dat heeft bepaald.

Gerelateerde onderwerpen
Gerelateerde blogs