Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor onderstaande doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen Numdata BV en haar klanten te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Numdata BV houdt ook persoonsgegevens bij namens andere organisaties die klant zijn van Numdata BV of op andere wijze met Numdata BV zijn geliëerd. Voor hen treden wij op als gegevensverwerker. Wij zijn gehouden aan onze eigen privacyverklaring en vaak ook nadere bepalingen die door die organisaties aan ons worden opgelegd.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van LinkedIn, Google+ en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Google en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein numdata.com, ivenza.com, ivenza.eu of ivenza.net. Numdata BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt de privacyverklaring van deze websites lezen alvorens van deze websites verder gebruik te maken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van mass customization, lotsize 1 manufacturing, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming (door een contractuele relatie, als onderdeel van bezoeken aan beurzen of als onderdeel van het opvragen van relevante gegevens op de website van Numdata ) toegevoegd aan de lijst van zakelijke abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met Numdata BV worden niet opgenomen. Wij registreren wel al onze inkomende en uitgaande telefoongesprekken en leggen daarbij vast het externe telefoonnummer, het interne nummer dat het gesprek afhandelt, het tijdstip en tijdsduur van het gesprek. Deze informatie wordt gebruikt in de uitvoering van supportovereenkomsten en de facturering daarvan.

Bewaartermijn gegevens

Wanneer de dienstverlening van een klant bij Numdata BV eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigt Numdata alle gegevens. 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Bovendien kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 
Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering kan alleen plaatshebben wanneer dat schriftelijk verzoek vergezeld gaat met een kopie van het identiteitsbewijs. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om de pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Numdata zal tenminste binnen vier weken op een dergelijk verzoek reageren. 
Tenslotte kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden.
Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar:

Numdata BV
Groenloseweg 36
7151 HG Eibergen
Nederland

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.