Koppelingen met externe systemen

Ivenza vervult een centrale rol in de verkoop, orderverwerking en productie. Er zijn verschillende softwaresystemen die gebruik kunnen maken van gegevens die in Ivenza zijn opgeslagen. Er zijn standaardkoppelingen in Ivenza beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens. Daarnaast ondersteunt Ivenza op een veel dieper niveau, op klantenwens, ook specifiek berichtenverkeer tussen Ivenza en andere systemen.

ERP

Enterprise Resource Planning-systemen (ERP) zijn al een tiental jaren gemeengoed bij productie- en groothandelsbedrijven. Er is een veelheid aan aanbieders, nationaal en internationaal, actief op dit gebied. Op verschillende niveau's kan Ivenza gegevens uitwisselen op ad hoc basis of op periodieke basis. Enkele geïntegreerde koppelingen en interfaces hebben betrekking op:

 • Overname klantgegevens bij maken van offerte en orders waarbij deze gegevens door het ERP-systeem worden beheerd.
 • Uitgifte van materiaalbehoefte binnen een bepaald window door Ivenza aan het ERP-systeem
 • Melding materiaalverbruik na afloop van batch of productieorder door Ivenza aan het ERP-systeem

CAD/DXF

2D en 3D-gegevens die in Ivenza zijn opgeslagen kunnen in andere CAD-systemen worden overgenomen. Dat gebeurt in Ivenza met behulp van het DXF (Data eXchange Format) versie 12 dat door AutoDesk ™ -de makers van AutoCad- is vastgesteld. Met behulp van dit formaat kunnen niet alleen complete ontwerpen maar ook productie-onderdelen worden geëxporteerd voor gebruik in CAD-systemen. 

XML

XML (eXtensible Markup Language) is een standaard voor het gestructureerd vastleggen van gegevens. XML wordt gebruikt als middel voor gegevensoverdracht en is daarmee zeer geschikt om Ivenza-gegevens te exporteren of te importeren. Ivenza gebruikt o.a. XML om externe geometrische gegevens afkomstig uit Pytha (en/of Analyzer) in de productie-omgeving van Ivenza onder te brengen.

CNC-Postprocessors

Naast de directe koppelingen tussen Ivenza en CNC-apparatuur bestaat er ook de mogelijkheid om Ivenza gegevens in kant-en-klare postprocessorformaten van gangbare CNC-systemen zoals:

 • Active NC (MKM-International)
 • Biesse Works, XNC, WNC (Biesse)
 • Genesis (Busellato)
 • ImaWop (IMA)
 • MasterAT (Masterwood)
 • WoodWop (HOMAG, Weeke)
 • Xilog (SCM, Morbidelli)

Zaagoptimalisatiesystemen

Evenals bij CNC-bewerkingscentra kent Ivenza uitgebreide opties te koppelen met bestaande zaagoptimalisatie-systemen zoals:

 • ARDIS
 • CutRite
 • Schnitt-Profi(t)

Ivenza zorgt dat, bij de gegevensuitwisseling, paneelgegevens zoals het unieke productienummer worden meegestuurd.

Rapportages

Ivenza bevat omvattende rapportagemogelijkheden met overzichten en geaggregeerde informatie met betrekking tot onder meer de volgende zaken: