Intelligente toepassing van meubelbeslag

De toepassing van meubelbeslag bij opbergsystemen is een essentieel onderdeel van Ivenza. Er is een beslagdatabase beschikbaar met beslag van producenten zoals Blum, Grass, Haefele, Hettich en Salice. De beslagdatabase bevat niet alleen boorbeelden van allerlei beslag. Het heeft ook de beschikking over de geometrische vorm van de beslagdelen en het bereik van die delen. Die extra informatie, die niet in de gangbare handboeken van de producenten staat, is noodzakelijk om collisies (botsingen) bij de toewijzing van meubel hang- en sluitwerk te voorkomen.

Beslagartikelen

De beslagdatabase bestaat uit een verzameling van functioneel beslag en sierbeslag en gaat van klassiek meubelbeslag tot high tech beslag zoals push-to-open-systemen voor greeploze deuren en laden. 
Het onderscheid tussen functioneel en sierbeslag is belangrijk in Ivenza. Sierbeslag bestaat bijvoorbeeld uit handgrepen en meubelvoeten. Ivenza zal, in de omzetting van ontwerp naar productie, nooit zelf de positie van sierbeslag aanpassen. Sierbeslag heeft een sterk optische werking die nadrukkelijk door de ontwerper of de klant zo is bedoeld. Ivenza zal daar van afblijven. 
Anders is dat met functioneel beslag. Onder functioneel beslag wordt o.a. begrepen: scharnieren, geleiders van systeemladen, verbindingsbeslag zoals deuvels, excenters en schroeven. Deze beslagartikelen zijn voor de constructie van belang. Positie en aantal kunnen door Ivenza worden aangepast als dat door Ivenza als noodzakelijk wordt gezien. 

Beslagcatalogus

Er is een omvattende catalogus van beslagartikelen in Ivenza ontwikkeld. De catalogus bestaat uit producten van bekende producenten. Elk product is voorzien van een uniek nummer dat overeenkomt met artikelnummer van de producten. 
De catalogus is onderverdeeld in hoofdgroepen van beslagdelen zoals o.a. scharnieren, systeemladen, klepsystemen, verbinders en schapdragers. Per hoofdgroep van een beslagsoort zijn weer verschillende productlijnen van beslagproducenten opgenomen. Elke hoofdgroep kent bepaalde eigenschappen en kenmerken die de hoofdgroep uniek maken. Zo zijn er hoofdgroepen scharnieren,  systeemladen, wandverbinders etc.. Belangrijk aspect is dat Ivenza zelf kiest uit de mogelijke opties in de beslagcatalogus. De keuze die Ivenza maakt kan worden beïnvloed door bepaalde beslageigenschappen in te stellen. 

Beslaggeometrie

Elk beslagdeel is foutloos geplaatst in het product dat met Ivenza wordt gemaakt. Daarvoor bevat de beslagcatalogus niet alleen essentiële informatie over boorbeelden en positie maar óók gegevens over de 3D-vorm van het beslagdeel en de wijze waarop en bereik waaronder dit beslagdeel kan worden geplaatst. Buiten de boorbeelden is de overige informatie van producenten vrijwel niet beschikbaar in technische beslagpublicaties. Numdata  heeft door haar jarenlange contacten met en bezoeken aan beslagproducenten ook de beschikking gekregen over dit soort specifieke informatie.

Vermijding van beslagconflicten

De geometrie en het bereik van het beslagdeel bepalen waar het beslagdeel wordt geplaatst. Door de extra informatie is Ivenza in staat vooraf te controleren of de gekozen positie conflicten gaat opleveren. Het kan daarbij gaan om conflicten tussen dit beslagdeel en een ander beslagdeel of tussen dit beslagdeel en een ander paneel. Als er dan een conflict is kan Ivenza gaan variëren met de positie van het conflicterende beslagdeel of met een bepaalde variant van dat beslagdeel. Dat gebeurt net zo lang totdat een aanvaardbare oplossing is gevonden of totdat alle mogelijkheden zijn beproefd en er géén goede oplossing te vinden is. Altijd is gewaarborgd dat in de productie er geen opdrachten komen die niet uitvoerbaar zijn.

Selectie via beslageigenschappen

Uit de beslagcatalogus wordt per productlijn een verzameling hoofdgroepen samengesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat van een bepaald merk de scharnieren met bijbehorende visuele en productie kenmerken worden ingesteld. Dit geeft een verzameling scharnieren waaruit Ivenza kan kiezen. Op basis van de criteria kan Ivenza, bij elk ontwerp dat moet worden geproduceerd, zoeken naar de juiste beslagdelen en hun juiste posities.
Het samenvoegen van het ontwerp met het functionele beslag gebeurt op het moment dat er productiedata wordt gegenereerd. Dat is het moment waarop het ontwerp wordt gecontroleerd met de actuele beslagverzameling die vanuit de catalogus is samengesteld. Het maakt dan ook mogelijk om hetzelfde ontwerp in verschillende beslagconfiguraties uit te voeren.