Koppelingen met Enterprise Resource Planning-systemen

Ivenza beheert bepaalde bedrijfsprocessen die ook in ERP-systemen terug te vinden zijn. Gaat het in ERP-systemen vooral om standaard artikelen (SKU) met variaties, in Ivenza gaat het om halffabrikaten en eindproducten die pas ontstaan in de Ivenza productconfigurator. Bovendien worden deze halffabrikaten en eindproducten maar één keer gebruikt: het zijn namelijk unikaten. Ivenza bevat als gevolg daarvan veel informatie die ook in een ERP-systeem thuishoren en daar verwerkt worden tot besteladviezen en bestellingen, voorraadafboekingen en facturen.

Microsoft Dynamics AX en NAV

Ivenza bevat interfaces met systemen uit de stal van Microsoft Dynamics, namelijk AX (vroeger: Axapta) en NAV (vroeger: Navision). Beide systemen zijn populair en worden in het MKB maar ook in het grootbedrijf gebruikt. De belangrijkste uitgewisselde gegevens tussen Ivenza en Microsoft Dynamics hebben betrekking op:

  • Orders die zijn geplaatst met Ivenza
  • Leverbevestigingen door Ivenza
  • BOM artikelsamenstellingen met 1D en 2D aggregaties voor de voorraadeenheden
  • Productiegereedmeldingen
  • Normtijden voor productie
  • Afboeken van verbruik

Jeeves ERP

Ook buiten de Microsoft-groep zijn er ERP-systemen die uitstekend data uitwisselen met Ivenza. Een voorbeeld daarvan is Jeeves. Eveneens een Scandinavisch product en erg populair in Europa. Jeeves is goed te koppelen met Ivenza waarbij vooral de Bill Of Materials-interface genoemd dient te worden.

Biztalk

Niet in alle gevallen kan Ivenza rechtstreeks communiceren met ERP-systemen. De redenen daarvoor zijn soms van technische aard en soms van juridisch-financiële aard. In dat geval worden tussen de Ivenza- en ERP-systemen een BizTalk-server geplaatst. Deze BizTalk-omgeving regelt en controleert het dataverkeer tussen Ivenza en achterliggende ERP-systeem. Ivenza kan gestructureerde gegevens in 2 richtingen uitwisselen met BizTalk. Dat gebeurt veelal met behulp van webservices.