Ivenza integreert complexe bedrijfsprocessen

Ivenza gebruikt de web interface. Met behulp van Chrome, Edge of Firefox™; kan iedere willekeurige gebruiker direct toegang krijgen tot Ivenza. Er hoeft geen lokaal programma te worden geïnstalleerd. Dit alles werkt vanaf een centraal serversysteem. Gebruikers zijn inmiddels bekend met webbrowsers, internetsystemen en hyperlinks. Daardoor hebben zij weinig specifieke opleiding en instructie nodig om met Ivenza te werken.
Ivenza bundelt niet alleen interne bedrijfsprocessen maar is ook in staat via supply chain management andere spelers in de keten mee te laten doen.

Ontwerp

Het verkoop-, order- en productietraject begint in Ivenza met het ontwerpen of kiezen van producten. Ivenza-ontwerpen zijn zogenaamde modellen; 3D-tekeningen van producten met actieve eigenschappen en regels. Dat betekent dat elke tekening moeiteloos door een gebruiker kan worden aangepast maar altijd binnen de grenzen en eigenschappen die het model heeft meegekregen. Het systeem van  regels en eigenschappen in ontwerpen heeft een essentiële functie namelijk ervoor zorgen dat elk ontwerp met zekerheid, snel en foutloos kan worden geproduceerd, vervoerd en gemonteerd.

Offertes

In ontwerpsysteem SODA is een ingebouwd prijsberekeningsmechanisme actief. Dat houdt in dat op elk moment in het ontwerpgedeelte de actuele verkoopprijs kan worden opgevraagd. Die prijsberekening kan zeer fijnmazig worden ingesteld zodat verschillende materialen en sierbeslagen afzonderlijk van invloed kunnen zijn op de totaalprijs. Van elk ontwerp kan een offerte worden gemaakt waarin prijs-, leveringsvoorwaarden, tekeningen en productspecificaties kunnen worden vermeld. In een offerte kunnen 1 maar ook meerdere ontwerpen worden getoond en gespecificeerd. Bovendien kan in de offerte ook seriematige handelsartikelen worden vermeld zoals bijvoorbeeld stoelen, sofa's en fauteuils.

Order Entry

Het order-entry-systeem binnen Ivenza maakt het mogelijk om offertes op te volgen en orders te bewaken. Met behulp van een in te stellen workflow worden offertes, naar orders en naar productieorders omgezet. Orders kunnen daarnaast worden geweigerd of geannuleerd. Per order is ook te bepalen welke productielokatie of producent de order moet gaan produceren en uitleveren.

Catalogus

De Ivenza-catalogus (met onderverdeling in allerlei subcatalogi) kan een belangrijk startpunt zijn bij het ontwerpen van opbergsystemen, paneelvormen en layouts van huizen en kantoren. Met behulp van die catalogus kunnen groepen van ontwerpen worden gerubriceerd. Per groep en per ontwerp is een voor-, zij- en bovenaanzicht van het product te zien. Daarnaast kunt u een 3D afbeelding of een sfeerfoto aanbrengen van een product of ontwerp.
Als de gebruiker een ontwerp heeft gekozen, dan wordt een kopie van dit ontwerp in het persoonlijke gedeelte van de gebruiker ingelezen. De gebruiker kan nu de kopie van dit catalogusproduct aanpassen naar zijn of haar wensen binnen de grenzen die u vooraf heeft vastgesteld. 

Retail Manager

Een essentiële gebruiker van het Ivenza systeem is de Retail Manager. De Retail Manager is in staat te bepalen wat de productlijnen zijn, hoe de catalogus is opgebouwd, welk (sier)beslag kan worden gekozen. Bovendien is de Retail Manager verantwoordelijk voor het centrale prijsmechanisme, leveringscondities en tenslotte de totale workflow. Daarmee is een Retail Manager verantwoordelijk voor gehele commerciële traject van ontwerp- en orderdeel van Ivenza.

Productie Manager

Een tweede belangrijke gebruiker en manager binnen Ivenza is de Productie Manager. In het productiedeel van Ivenza heeft de Productie Manager dashboardpagina's tot zijn beschikking waarmee actueel inzicht wordt verkregen wat open staat voor productie, wat onderhanden werk is en wat gereed is. Een Productie Manager houdt zich bezig met de toekenning van grondstoffen voor productie, de productie planning en productieinfrastructuur en routering. Daarnaast vervult hij taken met betrekking tot materiaalbehoefte-uitwisseling en materiaalverbruik tussen Ivenza en ERP-systemen.